Misija

Ciljevi obrazovno - vaspitnog procesa koji se realizuje u našoj školi su: formiranje i razvijanje funkcionalnih i transfernih znanja i veština.

To realizujemo na način koji uvažava uzrasno - razvojne osobenosti učenika, usvajanje i razvijanje raznovrsnih strategija učenja, razvijanje pozitivnog stava prema učenju kao kontinuiranom doživotnom procesu, razvijanje tolerancije i veština komunikacije i saradnje, razvijanje odgovornosti za sopstveno postignuće.

Ostvarenje ovih ciljeva omogućava didaktičko-metodička fleksibilnost koja  se ogleda u izboru i kombinovanju raznovrsnih metoda rada.

 

POLITIKA KVALITETA

Share: