Lokacija

Obrazovni sistem „Ruđer Bošković“ se nalazi u Košutnjaku, u ulici Kneza Višeslava broj 17.

Okružena je listopadnom i četinarskom šumom, sa brojnim stazama i sportskim objektima za rekreaciju.

U istoj ambijentalnoj sredini nalaze se i prateći školski objekti: školski restoran, otvoreni i zatvoreni sportski tereni.
Prostor u kome se izvodi nastavni proces je u skladu sa Normativom o opremljenosti i Zakonom o osnovnoj školi.

Kontakt

Share: