IB Primary Years Programme u Obrazovnom sistemu „Ruđer Bošković“

Od školske 2015/16. godine počela je implementacija IB PYP programa na predškolskom uzrastu i u nižim razredima osnovne škole (od 3 do 11 godina).

Program PYP se bavi:

  • akademskom, društvenom i emotivnom dobrobiti učenika
  • podsticanjem učenika da razviju samostalnost i preuzmu odgovornost za sopstveno sticanje znanja
  • podržavanjem napora učenika da razumeju svet oko sebe i nauče kako da u njemu dobro funkcionišu
  • pružanjem podrške učenicima prilikom uspostavljanja sopstvenog sistema vrednosti kao osnove na kojoj će se razvijati i negovati njihova otvorenost prema drugim kulturama

Program PYP nastoji da uspostavi ravnotežu između sticanja znanja i veština, shvatanja koncepata, zauzimanja pozitivnih stavova i preduzimanja odgovornih koraka.

Znanje u programu PYP je sistematizovano u okviru šest interdisciplinarnih tema:

  • Ko smo mi
  • Gde se nalazimo u vremenu i prostoru
  • Kako se izražavamo
  • Kako svet funkcioniše
  • Kako se organizujemo
  • Planeta pripada svima nama

Interdisciplinarne teme  su pažljivo odabrane po svom značaju za sve učenike koji potiču iz različitih kultura. One nude mogućnosti za razvoj veština, znanja i razumevanja u okviru šest predmetnih oblasti za koje PYP definiše ishode: umetnosti, jezik, matematika, društvene nauke, prirodne nauke i lično, društveno i fizičko vaspitanje. Škole koje implementiraju PYP okvir mogu pored ovih predmetnih oblasti u istraživačku nastavu uključiti i gradivo i ishode definisane drugim programima, nacionalnim i internacionalnim.

Više informacija o IB PYP programu možete naći na stranici www.ibo.org/en/programmes/primary-years-programme/  

Obavezni tekst za školske kandidate

Rudjer  Boskovic  Educational  Centre  is  a  candidate  school*  for  the  Primary  Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Rudjer Boskovic Educational Centre believes is important for our students.

*Only  schools  authorized  by  the  IB  Organization  can  offer  any  of its  three  academic programmes:  the  Primary  Years  Programme  (PYP),  the  Middle  Years  Programme (MYP), or the Diploma Programme (and in addition the IB Career-related Certificate).

Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes, visit http://www.ibo.org

Prevod obaveznog teksta za škole kandidate

Obrazovni sistem „Ruđer Bošković“ je škola kandidat* za Primary Years Programme. Ova škola teži da dobije autorizaciju kao IB World School**. To su škole koje dele zajedničku filozofiju – posvećenost visoko kvalitetnom, izazovnom, internacionalnom obrazovanju za koje Obrazovni sistem „Ruđer Bošković“ veruje da je bitan za  naše učenike.

Samo škole autorizovane od strane IB organizacije mogu nuditi bilo koji od tri akademska programa: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), ili Diploma Programme (i uz to  i IB Career-related Certificate).

*Status kandidata  ne garantuje da će autorizacija biti odobrena.

Za više informacija o IB organizaciji i njenim programima, posetite http:// www.ibo.org

*NAPOMENA: Obavezni tekst za škole kandidate je preveden u informativne svrhe od strane Obrazovnog sistema “Ruđer Bošković” i ovaj prevod nije autorsko delo IB organizacije.

**DODATNO OBJAŠNJENJE: Obrazovni sistem "Ruđer Bošković" je autorizovan kao IB World School za IB Diploma Programme i u procesu je ostvarivanja standarda neophodnih za autorizaciju za IB PYP Programme.

Share: