“Wellness - брига за здравље - Руђер Бошковић”

Програм дијагностике и прогностике моторичко-морфолошког статуса деце школског узраста

-Програм систематског праћења моторичко-морфолошког статуса
-Програм раног откривања, превенције и корекције гојазности
-Програм раног откривања, превенције и корекције деформитета стопала
-Програм раног откривања, превенције и корекције деформитета кичме

 

Програм раног откривања, превенције и корекције гојазности

Здравље
је стање потпуног физичког, психичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести и изнемоглости.

Wellness
 је филозофија, начин живота и животни мото: то је брига за властито здравље и леп изглед, активан начин провођења слободног времена.

 

УВОД

ГРУПНИ ПРОГРАМ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ

Покретање програма

Пилот студија

Гојазност

Морфолошка дијагностика и анализа

Легитимитет

 

"про-WELLNESS-тим"

проф. др. Зоран Пајић
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
www.zoranpajic.com
email: zoran.pajic@fsfv.bg.ac.rs
skype:pajic.pajic1
моб: 063/234 915