Ученици

Основну школу похађа око 250 ученика узраста од 4 до 14,5 година.

Ученици узраста од 4 до 11 година имају могућност похађања наставе по IB PYP моделу[1][NJ1]  интегришући већ постојећи Национални и Cambridge Primary Programme.  Ученици узраста од 11 до 15 година похађају Национални или интегрисани Cambridge Lower Secondary Programme. Од 1. септембра 2016. за ученике узраста 11 и 12 година започиње настава по IB MYP моделу[1].

Број ученика у одељењима креће се од 10 до 20, што омогућава примену савремених облика и метода рада, у циљу постизања квалитетнијих знања и вештина.

С обзиром на развојне карактеристике узраста на ком се ученици налазе, школа нуди разноврстан спектар додатних и креативних активности, које се надовезују на редовну наставу и нуде могућност афирмације ученика у различитим областима. Ученици су свакодневно укључени у креативне радионице из области уметности, природних и друштвених науке, спорта, хуманости, страних језика.

Вештине и знања стечена кроз различите облике наставе пружају могућност ученицима да  искажу креативност и иновативност, као и да учествују на такмичењима и смотрама, школским приредбама и пројектима, културним и спортским манифестацијама у школи и  ван ње.

Поред постојања клубова из различитих области науке, уметности и спорта, ученици завршних разреда основне учествују и у раду Ученичког парламента и тиме активно доприносе доношењу битних одлука о животу и раду школе. 

 

[1] Интернационални образовни систем „Руђер Бошковић“ је школа кандидат* за Primary Years Programme. Ова школа тежи да добије ауторизацију као kao IB World School**. То су школе које деле заједничку филозофију – посвећеност високо квалитетном, изазовном, интернационалном образовању за које Интернационални образовни систем „Руђер Бошковић“ верује да је битан за  наше ученике.

Само школе ауторизоване од стране IB организације могу нудити било који од три академска програма: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), или Diploma Programme (и уз то и IB Career-related Certificate).

*Статус кандидата  не гарантује да ће ауторизација бити одобрена.

За више информација од IB организацији и њеним програмима, посетите http:// www.ibo.org

НАПОМЕНА: Обавезни текст за школе кандидате је преведен у информативне сврхе од стране Образовниог система  „Руђер Бошковић” и није ауторско дело ИБ организације.

**ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ: Образовни систем  „Руђер Бошковић" је ауторизован као IB World School за IB Diploma Programme и у процесу је остваривања стандарда неопходних за ауторизацију за IB PYP Programme.

Share: