Сарадња са родитељима

У васпитно-образовном раду неопходна је сарадња породице и школе.

То је један од услова за испољавање позитивних ефеката васпитно-образовног процеса. Успешна сарадња школе и породице омогућава квалитетнији развој ученик, развијање родитељских компетенција и унапређење васпитно- образовног рада. 

Родитељи су током године активно укључени у реализацију бројних манифестација и акција из домена хуманитарног рада. У оквиру креативних активности школе и на пољу професионалне орјентације и афирмације ученик , родитељи су укључени као презентери личних искустава и компентенција.

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati