Рекреативна настава

Рекреативна настава се реализује сваке године у мају месецу у трајању од седам дана.

Циљеви наставе у природи су:

1) подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја

2) стицање искуства у колективном животу, развијање заједништва и  толеранције у односима међу људима;

4) формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити;

5) обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искустава.

Програм рекреативне наставе је конципиран у односу на истакнуте циљеве а у складу са узрастом ученика и наставним плановима. У реализацију програма су укључени наставници, рекреатори и здраствени радници уз квалитетну техничку логистику. Дестниције на које одлазе наши ученицу су: Палић, Златибор, Копаоник, Дивчибаре.

Смештајни објекти су високо стандардизовани.

Share: