Правилник о понашању ученика

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученикa

На основу члана 70 Статута Основне школе „Руђер Бошковић", а у вези члана 43 и 57 Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 72/09, 52/11), Школски одбор је дана 05. 12. 2012. год. са допуном донео:

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

Dodatak: 
FajlVeličina
Microsoft Office document icon pravilnik_o_ponasanju.doc110.5 KB
Share: