Помоћ у учењу

Садржаји у рубрици помоћ у учењу:

-Приказују систематизоване наставне јединице прилагођене за индивидуални рад;
-Подстичу самосталност у учењу;
-Омогућавају континуирано учење;
-Упућују на  коришћење електронских медија у едукативне сврхе.

Share: