Петар Огризовић

Образовање: Математички факултет Универзитета у Београду - Дипломирани математичар (Нумеричка математика и оптимизација, Професор математике и рачунарства).

Члан Друштва математичара Србије и Математичког друштва „Архимедес”.

Стручно усавршавање:

- Delivering the MYP curriculum - Mathematics (Солун, 2019)

- Mathematics: Implementing the MYP curriculum (Ковентри, 2018)

- Launching the MYP: Introductory, in school workshop (Београд, 2018)

- Implementing the MYP curriculum – Heads of School/ MYP Coordinators (on line, 2016)

- Apple Professional Development – употреба ајпед рачунара у настави (Лондон, 2016)

- Maths Standard Workshop for IBDP Teachers (Барселона, 2011).

- Cambridge International Certificate at Professional Level – Developing new teaching approach, Facilitating active learning, Reflecting on practice (2010)

- Како унапредити и вредновати сопствену праксу

- Математика у свету око нас

- Унапређивање наставе математике у средњим школама

- Mатематичке и рачунарске трибине у организацији Друштва математичара Србије и МД „Архимедес”

Учешће у домаћим и међународним истраживањима и пројектима:

- Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању, (водитељ радионица „Оцењивање ученика”), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, од 2012. године

- Менторска настава са ученицима у Центру за таленте Београд 2, од 2010. до 2015. године;

- Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању (тренер, координатор), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2011;

- Ментор студентима Математичког факултета у Београду, у оквиру предмета „Пракса наставе математике”, од 2010. године.

- Припремање инстурмената за завршни испит у основном образовању, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (аутор задатака, водитељ семинара), од 2010. године;

- Teaching English to Young Learners: CLIL in Teaching Young Learners (водитељ радионице), Педагошки факултет у Јагодини, 2010;

- Међународно истраживање ПИСА (PISA - Programme for International Student Assessment), Институт за психологију, члан тима за предмет математика (математичка писменост), Београд, од 2009. године.

Одобрени уџбеници и збирке задатака, чланци у зборницима радова:

- „Математика 5”, уџбеник математике за пети разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2018; аутор

- „Математика 5”, зибрка задатака из математике за пети разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2018; аутор

- Збирка задатака из математике за завршни испит у основном образовању и васпитању, 9 издања почев од школске 2010/2011. године (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања); коаутор

- „Математика 5”, уџбеник математике за пети разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2015; коаутор

- Област мерење у настави математике (Зборник симпозијума „Математика и примене”, Математички факултет, Београд, 2013); аутор

- Знам и умем, контролне вежбе „Математика за 2. разред ОШ” и „Математика за 4. разред ОШ” (Креативни центар, Београд, 2011 и 2012); коаутор

- Да ли смо заборавили математичку секцију? (Зборник симпозијума „Математика и примене”, Математички факултет, Београд, 2011); аутор

 

Петар Огризовић

Петар Огризовић

Координатор IB MYP програма; Професор математике и рачунарства;Cambridge International Examinations - међународни прегледач испита из математике

petar.ogrizovic@boskovic.edu.rs