Наставници и стручни сарадници

Наставници и учитељи су стални тим коjи остваруjе редовне програмске садржаjе.

Све  облике наставе у основноj школи реализуjе стручан и мотивисан наставни кадар, коjи посебну пажњу поклања стручном усавршавању. Кроз методичке семинаре коjе организуjу стручна друштва и научне и културне институциjе у земљи и иностранству, реализуjе се програм стручног усавршавања запослених. Подршку тиму пружаjу стручњаци из различитих области.

За организациjу и развоj наставног процеса, програме унапређивања образовно-васпитног рада у школи и евалуациjу свих облика рада са ученицима задужени су директор за наставу и координатор међународних програма.

Активности везане за планирање, организовање и праћење васпитног рада у школи, психолошко-инструктивни рад и саветодавни рад са ученицима и родитељима су поверене стручним сарадницима - психологу и педагогу школе.

Стручно усавршавање наставника и учитеља  је перманентно и остварује се кроз   методичке семинаре које организују стручна друштва и научне и културне институције у земљи и иностранству.

Наставници и стручни сарадници

Данијела Андрејић Мићовић

Данијела Андрејић Мићовић

PYP стручни сарадник и библиотекар

danijela.andrejic@boskovic.edu.rs

Слађана Ристић

Дипломирани психолог

sladjana.ristic@boskovic.edu.rs

Бранислава Грубишић

Бранислава Грубишић

Професор енглеског језика

branislavа.grubisic@boskovic.edu.rs

Александар Лекић

Професор физичког васпитања и културе

aleksandar.lekic@boskovic.edu.rs

Даница Симовић

Професор енглеског језика и књижевности

danica.simovic@boskovic.edu.rs

Јелена Дардић

Професор српског језика

jelena.dardic@boskovic.edu.rs

Драгана Павлићевић

Драгана Павлићевић

Професор математике и информатике

dragana.pavlicevic@boskovic.edu.rs

Ева Ускоковић

Ева Ускоковић

Дипломирани професор разредне наставе

eva.osrecki@boskovic.edu.rs

Гордана Мишковић Суботички

Професор француског језика и књижевности

gordana.miskovic@boskovic.edu.rs

Бојан Илић

Бојан Илић

Професор физичке културе

bojan.ilic@boskovic.edu.rs

Јулијана Мердовић

Јулијана Мердовић

Професор разредне наставе

julijan.merdovic@boskovic.edu.rs

Катарина Милошевић

Катарина Милошевић

Професор разредне наставе

katarina.milosevic@boskovic.edu.rs

Невена Ђукић

Невена Ђукић

Професор разредне наставе

nevena.djukic@boskovic.edu.rs

Тијана Срдановић

Професор енглеског језика

tijana.srdanovic@boskovic.edu.rs

Весна Луковић

Весна Луковић

Професор српског језика

vesna.lukovic@boskovic.edu.rs

Весна Митровић

Весна Митровић

Професор енглеског језика

vesna.mitrovic@boskovic.edu.rs

Весна Рикало

Весна Рикало

Наставник разредне наставе

vesna.rikalo@boskovic.edu.rs

Весна Затежић-Скендерија

Весна Затежић-Скендерија

Професор техничког образовања

vesna.zatezic.skenderija@boskovic.edu.rs

Зоран Мишић

Зоран Мишић

Професор ликовне културе

zoran.misic@boskovic.edu.rs

Дејан Павловић

Дејан Павловић

Професор историје

dejan.pavlovic@boskovic.edu.rs

Јелена Врачевић Бојаџиевски

Професор биологије

jelena.vracevic@boskovic.edu.rs

Сања Обрадовић-Каличанин

Сања Обрадовић-Каличанин

Професор разредне наставе

sanja.obradovic.kalicanin@boskovic.edu.rs

Ена Стојановић

Професор немачког језика /Координатор ÖSD испитног центра за немачки језик

ena.stojanovic@boskovic.edu.rs

Јелена Познић

Јелена Познић

Професор италијанског језика и књижевности

jelena.poznic@boskovic.edu.rs

Весна Божовић

Весна Божовић

Професор музичке културе

vesna.bozovic@boskovic.edu.rs

Вероника Вечић

Вероника Вечић

Професор енглеског језика

veronika.vecic@boskovic.edu.rs

Божидар Радусин

Професор физике

bozidar.radusin@boskovic.edu.rs

Јована Радуловић

Јована Радуловић

Професор разредне наставе

jovana.radulovic@boskovic.edu.rs

Иван Чуровић

Професор физичке културе

ivan.curovic@boskovic.edu.rs

Јелена Величковић

Јелена Величковић

Професор разредне наставе

jelena.velickovic@boskovic.edu.rs

Драгана Пејовић

Професор разредне наставе

dragana.pejovic@boskovic.edu.rs

Драгана Милетић

Драгана Милетић

Професор математике и рачунарства

dragana.miletic@boskovic.edu.rs

Вања Ракочевић

Професор шпанског језика

vanja.vladusic@boskovic.edu.rs

Гордана Јосимов

Професор разредне наставe

gordana.josimov@boskovic.edu.rs

Петар Огризовић

Координатор IB MYP програма; Професор математике и рачунарства

petar.ogrizovic@boskovic.edu.rs

Наталија Стојменовић

Професор енглеског језика

natalija.stojmenovic@boskovic.edu.rs

Данијела Бакић

Професор руског језика и књижевности

danijela.bakic@boskovic.edu.rs

Драгана Миланковић

Драгана Миланковић

Професор енглеског језика

dragana.milankovic@boskovic.edu.rs

Дијана Вукадиновић

Професор биологије

dijana.vukadinovic@boskovic.edu.rs

Данијела Ћетковић

Професор биологије

danijela.cetkovic@boskovic.edu.rs

Александра Апрцовић

Професор разредне наставе

aleksandra.aprcovic@boskovic.edu.rs

Јелена Јовчић

Професор географије

jelena.jovcic@boskovic.edu.rs

Светлана Радовић

Професор географије

svetlana.radovic@boskovic.edu.rs

Богдан Обрадовић

Професор математике и физике

bogdan.obradovic@boskovic.edu.rs

Ненад Лазић

Професор математике

nenad.lazic@boskovic.edu.rs

Ива Спасић

Професор италијанског језика и књижевности

iva.spasic@boskovic.edu.rs

Јулијана Ракоњац

Професор италијанског језика и књижевности

julijana.rakonjac@boskovic.edu.rs

Весна Васић

Професор хемије

vesna.vasic@boskovic.edu.rs

Ивана Младеновић

Професор немачког језика

ivana.mladenovic@boskovic.edu.rs

Марина Миловановић

Професор шпанског језика

marina.milovanovic@boskovic.edu.rs

Никола Шуњкић

Profesor likovne kulture

nikola.sunjkic@boskovic.edu.rs

Аруена Динић

Професор француског језика и књижевности

aruena.dinic@boskovic.edu.rs

Share: