Комуникација школа - породица

Комуникација између школе и породице

-остваруjе се континуираном сарадњом са наставницима разредне наставе, разредним старешинама, наставницима, психологом и члановима Управе;
-специфичан вид сарадње остваруjе се посредством електронског дневника и електронске буквице, у коjима се води редовна евиденциjа о постигнућу и понашању ученика;
-родитељски састанци се редовно одржаваjу, а родитељи добиjаjу све важне информациjе како о постигнућу и понашање свог детета, тако и о планираним активностима школе;
-заказуjу се индивидуалне посете и разговори по потреби.

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati