Екскурзије

У току школске године школа организуjе више излета са различитим садржаjима и циљевима.

Школа организуjе екскурзиjе за ученике од петог до осмог разреда. Дестинације и едукативни садржаји се бирају у складу са узрастом ученика односно наставним планом и програмом. Током боравка на изабраним дестинацијама, ученици имају прилику да се упознају са бројним културно-историјским знаменитостима, природним раритетима, друштвено-географским одликама локалитета. На тај начин своја стечена знања и вештине обогаћују новим сазнањима.

Share: