Додатне услуге

Превоз на релацији школа-кућа

Услуге превоза су регулисане посебним уговором. Колективни превоз се организуjе по дневном распореду и сатници за таj дан. За ваннаставне активности коjе се организуjу изван школе у току наставног дана, школа обезбеђуjе превоз за све ученике.

У хитним и непредвиђеним случаjевима школа се обавезуjе да посебно организуjе превоз за ученике.

Услуге превоза су регулисане посебним уговором а организоване на принципу колективног и посебног превоза.

Колективни превоз се организује по распореду и сатници за тај дан.

Посебан превоз се организује мимо распореда и по одобрењу Управе школе. Ова категорија има карактер посебних услуга (повратак кући у 14.15х или 15.10х).

Уколико се деси квар на возилу или возач буде спречен да изврши превоз на одређеној линији, ученици ће бити превезени школским резервним возилом или таxи возилом са којим школа има уговор о сарадњи.

За све хитне/непредвиђене случајеве школа сноси обавезу посебно организованог превоза.

Dodatak: 
FajlVeličina
PDF icon skolski_prevoz.pdf68.46 KB
Share: