Дан у Руђеру

Kaко изгледа један дан код нас.

Школски дан у Руђеру започење у  8.30. Дан је подељан на два блока: први преподневни блок наставе односи се на реализацију редовне наставе, настава опште- културних предмета. Након реализације преподневног блока следи ручак и одмор. У другом делу дана ученици прате наставу вештина,  менторску наставу по наставним предметима ( израда домаћих задатака, провежбавање ученог уз стручну подршку наставника) и  креативне активности. По потреби ученици се укључују у индивидуалну наставу. Ученици бирају активности према личном афинитету и способностима уз сугестије наставника и стручних сарадника. Могу се укључити у неку од уметничких радионица: арт, хор, фолклор, глума, народна традиција, школски оркестар, науку, језичку радионицу или спорт. Реализација свих облика наставе је поткрепљена бројним посетама културним и научним институцијма. Завршетак школе је понедељком , уторком, средом ,четвртком у  15.35 и петком у 14.50.

У току школске године остварени су циљеви пројекта креативне активности школе - развијање критичког мишљења, ширење дијапазона интересовања, развијање сазнајне радозналости, подршка развоју личне одговорности и иницијативе, подршка изградњи личног идентитета, ослобађање и развијање креативних потенцијала. Активности су се одвијале у време последњег школског часа, а према личним афинитетима. Програмом су обухваћени сви ученици школе који су према сопственим склоностима бирали активности. Технике које су коришћене су: индивидуални рад, рад у групи, рад у паровима, студија случаја, Brain storming, симулација, презентација, размена у групи, игре... Програм се састојао из следећих активности: моделарство, мали арт, хор, еколошка секција, географска секција, плес, ритмика, спорт...

Share: