Акредитације

Oбразовни систем „Руђер Бошковић” jе, поред националне верификациjе од стране Министарства просвете Републике Србиjе за основно и средње образовање ученика, акредитован и по интернационалним програмима и стандардима.

-Од 2006. године - као ауторизована IB школа за извођење програма међународне матуре (документ у прилогу):

У Гимназиjи:

Diploma Programme (за ученике узраста од 16-19 год.)

-Од 2008. године - као признати Међународни Кембриџ центар (документ у прилогу) на остваривању следећих програма:

У Основноj школи:

Primary International Programme (за ученике узраста од 6-11 год.)

Secondary 1 Programme ( за ученике узраста од 12-14 год.)

У Гимназиjи:

Cambridge  International General Certificate of Secondary Education – IGCSE (за ученике узраста од 15 и 16 год)

У оквиру стручног усавршавања наставника:

Cambridge International Certificate for Teachers and Trainers (за наставнике коjи заврше акредитовани програм обуке)

-Oд 2008. године - као целина сертификована за успостављени систем менаџмента квалитетом према захтевима међународног стандарда ISO 9001:2008  (документ у прилогу) и националног стандарда SRPS ISO 9001:2008 (документ у прилогу)

-Од 2010. године - као ауторизовани интерни Кембриџ ESOL центар за испите из енглеског jезика (као страног) на различитим нивоима (документ у прилогу)

 

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati