Ritam dana

Dnevni raspored aktivnosti za učenike koji pohađaju nastavu po modelu MYP

08.40

Dolazak u školu

08.45

Prvi čas

09.30

Drugi čas

10.10

Veliki odmor

10.30

Treći čas

11.15

Četvrti čas

12.00

Peti čas za osnovce | Ručak za gimnazijalce

12.45

Peti čas za gimnazijalce | Ručak za osnovce

13.30

Šesti čas

14.15

Sedmi čas

14.55

Veliki odmor

15.00

Kreativne aktivnosti, sekcije, projekti. Učenje

15.40

Kraj nastavnog dana za učenike osnovne škole 

15.50

Kraj nastavnog dana za učenike gimnazije

 

 

Petkom se nastava u osnovnoj školi završava u 14.45, a u gimnaziji u 14.55 časova.

 

Share: