Nastavni predmeti

Predmeti u MYP modelu podeljeni su u osam grupa, kako bi se učenicima pružilo dovoljno široko i uravnoteženo obrazovanje.

Grupe MYP predmeta su: Jezik i književnost (Language and Literature), Strani jezik (Language Acquisition), Društvene nauke (Individuals and Societies), Prirodne nauke (Sciences), Matematika (Mathematics), Dizajn (Design), Umetnost (Arts), Fizičko i zdravstveno vaspitanje (Physical and Health Education).

Ponuda nastavnih predmeta u školi  „Ruđer Bošković” prikazana je u tabeli.

Grupa predmeta

Nastavni predmet

Osnovna škola

Gimnazija

G6

G7

G8

G9

I

II

Language and literature

Engleski jezik i književnost

******

Srpski jezik i književnost

******

Language acquisition

Nemački jezik

******

Francuski jezik

******

Italijanski jezik

*

*

*

*

*

*

Ruski jezik

*

*

*

*

*

*

Španski jezik

 

 

 

 

*

*

 

      

Individuals and societies

Geografija

******

Istorija

******

Ekonomija

    **

Sciences

Biologija

******

Fizika

 *****

Hemija

  ****

Earth science

**    

Combined science

*     

Mathematics

Matematika

******

Extended Mathematics

 

 

 

 

*

*

Design

Tehnika i tehnologija

****  

Digitalni dizajn

*

*****

Arts

Likovna kultura

******

Muzička kultura

***** 

Drama

     *

Physical and health education

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

******

Izbor predmeta

U grupi Language acquisition učenici biraju jedan od ponuđenih stranih jezika. U gimnaziji, uz izabrani jezik, učenici mogu pohađati i nastavu latinskog jezika.

Kurs Extended Mathematics u prvom i drugom razredu gimnazije predviđen je za učenike koji pokazuju veliko intresovanje za ovaj predmet i koji planiraju da na diploma programu pohađaju SL ili HL kurs matematike.

U grupi umetnosti u gimnaziji učenici biraju između likovne kulture i muzičke kulture.

Svi ostali predmeti obavezni su za sve učenike.

Obavezni tekst za škole kandidate

Rudjer Boskovic School is a candidate school* for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy — a commitment to high quality, challenging, international education that Rudjer Boskovic School believes is important for our students.

*Only  schools  authorized  by  the  IB  Organization  can  offer  any  of its  three  academic programmes:  the  Primary  Years  Programme  (PYP),  the  Middle  Years  Programme (MYP), or the Diploma Programme (and in addition the IB Career-related Certificate).
Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes, visit http://www.ibo.org

Prevod obaveznog teksta za škole kandidate

Internacionalni obrazovni sistem „Ruđer Bošković“ je škola kandidat* za Middle Years Programme. Ova škola teži da dobije autorizaciju kao IB World School**. To su škole koje dele zajedničku filozofiju – posvećenost visoko kvalitetnom, izazovnom, internacionalnom obrazovanju za koje Obrazovni sistem „Ruđer Bošković“ veruje da je bitan za  naše učenike. Samo škole autorizovane od strane IB organizacije mogu nuditi bilo koji od tri akademska programa: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) ili Diploma Programme (i uz to  i IB Career-related Certificate).
*Status kandidata  ne garantuje da će autorizacija biti odobrena.
Za više informacija o IB organizaciji i njenim programima, posetite http://www.ibo.org
*NAPOMENA: Obavezni tekst za škole kandidate je preveden u informativne svrhe od strane Internacionalnog obrazovnog sistema „Ruđer Bošković” i ovaj prevod nije autorsko delo IB organizacije. 

Share: