Kabineti

Od dana kada je škola osnovana, u IOS „Ruđer Bošković” kontinuirano obezbeđujemo uslove koji motivišu i inspirišu učenike da istražuju, eksperimentišu, kreiraju, traže i nalaze različite puteve do novih znanja, veština i stavova.

U IOS „Ruđer Bošković” nastava se odvija u specijalizovanim kabinetima opremljenim u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima. Učenicima i nastavnicima na raspolaganju su savremena nastavna sredstva, pametne table, laboratorijska oprema, a u nastavi se koriste i iPad uređaji.

Izgled pojedinih kabineta prikazan je u galeriji.