Home

Uvod

Škola „Ruđer Bošković” je, od 6. juna 2016. godine, kandidat za IB Middle Years Programme (MYP).

Nastavni predmeti

Predmeti u MYP modelu podeljeni su u osam grupa, kako bi se učenicima pružilo dovoljno široko i uravnoteženo obrazovanje.

Ritam dana

Dnevni raspored aktivnosti za učenike koji pohađaju nastavu po modelu MYP

Nastavnici

Nastavnici koji realizuju nastavu po MYP modelu imaju iskustva, znanja, kao i metodičke, pedagoške i druge veštine potrebne za rad sa učenicima.

Kabineti

Od dana kada je škola osnovana, u IOS „Ruđer Bošković” kontinuirano obezbeđujemo uslove koji motivišu i inspirišu učenike da istražuju, eksperimentišu, kreiraju, traže i nalaze različite puteve do novih znanja, veština i stavova.

Biblioteka sa čitaonicom

MYP biblioteka sa čitaonicom je prostor u kome učenici mogu samostalno da uče, rešavaju domaće zadatke, pretražuju internet, čitaju štampane i digitalne udžbenike, knjige i časopise.