IB Diploma Program u „Ruđeru"

Učenici koji dobiju IB diplomu stiču pravo da konkurišu na univerzitete u više od 110 zemalja sveta, među njima i one najprestižnije.

U zavisnosti od rezultata mogu da konkurišu  za delimične ili potpune stipendije na pojedinim univerzitetima.

Detaljne informacije u vezi sa vrednovanjem IB diplome mogu se dobiti na veb-stranici http://www.ibo.org na linku university recognition.

 

Predmeti i  aktivnosti:

Grupa 1:   engleski kao prvi jezik,  srpski kao prvi jezik, nemački kao prvi jezik

Grupa 2:   engleski, španski, francuski, italijanski i nemački kao drugi jezik

Grupa 3:   istorija, ekonomija, biznis i menadžment, psihologija, globalna poltika, ekološki sistemi i društvo

Grupa 4:   hemija, biologija, fizika, računarstvo, ekološki sistemi i društvo, nauka o sportu, vežbanju i zdravlju

Grupa 5:   matematika

Grupa 6:   vizuelne umetnosti

 

Po IB pravilima tri predmeta moraju biti na standardnom nivou, a tri na visokom nivou. Nivoe bira sam učenik.

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

O IB diploma programu

Škola i porodica

Uslovi upisa

Škola i porodica

CAS

Škola i porodica