Savet roditelja

Savet roditelja čine predstavnici roditelja učenika iz svih odeljenja.

Na svojim sastancima, Savet se bavi:

-analizom uspeha i discipline učenika,
-uslovima za rad škole,
-planiranjem ekskurzija i drugih vannastavnih aktivnosti škole,
-merama za unapređivanje svih vidova rada škole.

Savet roditelja radi u skladu sa Poslovnikom o radu Saveta roditelja.

Važnu podršku u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada u školi pruža pravna služba koja donosi interne propise i stara se  o njihovom sprovođenju, kao  i o primeni opštih zakonskih propisa koji regulišu oblast obrazovanja. Tehnička služba  koordinira aktivnosti nastavnog i upravnog sektora. Rad ovih službi omogućava nesmetano odvijanje radnog dana i dobre uslove za rad.

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

Saradnja sa roditeljima

Škola i porodica

E dnevnik

Škola i porodica