Saradnja sa roditeljima

U vaspitno-obrazovnom radu neophodna je saradnja porodice i škole.

To je jedan od uslova za ispoljavanje pozitivnih efekata vaspitno-obrazovnog procesa.  Uspešna saradnja škole i porodice omogućava kvalitetniji razvoj učenik, razvijnje roditeljskih kompetencija i unapređenje vaspitno- obrazovnog rada.

Roditelji su tokom godine aktivno uključeni u realizaciju brojnih manifestacija i akcija iz domena humanitarnog rada. U okviru kreativnih aktivnosti škole i na polju profesionalne orjentacije i afirmacije učenik , roditelji se uključeni kao prezenteri ličnih iskustava i kompentencija.

 

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

Savet roditelja

Škola i porodica

E dnevnik

Škola i porodica