Pomoć u učenju

Sadržaji u rubrici pomoć u učenju:

-Prikazuju sistematizovane nastavne jedinice prilagođene za individualni rad
-Podstiču samostalnost u učenju
-Omogućavaju kontinuirano učenje
-Upućuju na  korišćenje elektronskih medija u edukativne svrhe

 

Share: