Polaganje drugog stranog jezika za sertifikat

Mogućnost pohađanja pripremne nastave

U Gimnaziji "Ruđer Bošković" učenici i ove školske godine mogu se pripremati za polaganje ispita na različitim nivoima (A1, A2, B1, B2 i C1) za sticanje sertifikata nemačkog, španskog, francuskog, ruskog i italijanskog jezika kao stranog!

Za pokretanje ovog projekta odlučili smo se jer smo želeli da ponudimo učenicima da poseduju međunarodno priznate sertifikate koji važe doživotno, a koji bi im im bili veoma korisni prilikom upisa na fakultet u inostranstvu, preseljenja, apliciranja za posao u inostranstvu ili za posao koji zahteva znanje ovih jezika i sl.

Nemački jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Španski jezik

Ruski jezik