Petar Ogrizović

Petar Ogrizović

Petar Ogrizović

IB - Koordinator "Middle Years" programa

petar.ogrizovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu - Diplomirani matematičar (Numerička matematika i optimizacija, Profesor matematike i računarstva).

Član Društva matematičara Srbije i Matematičkog društva „Arhimedes”.

Stručno usavršavanje:

- Delivering the MYP curriculum - Mathematics (Solun, 2019)

- Mathematics: Implementing the MYP curriculum (Koventri, 2018)

- Launching the MYP: Introductory, in school workshop (Beograd, 2018)

- Implementing the MYP curriculum – Heads of School/ MYP Coordinators (on line, 2016)

- Apple Professional Development – upotreba ajped računara u nastavi (London, 2016)

- Maths Standard Workshop for IBDP Teachers (Barselona, 2011).

- Cambridge International Certificate at Professional Level – Developing new teaching approach, Facilitating active learning, Reflecting on practice (2010)

- Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu praksu

- Matematika u svetu oko nas

- Unapređivanje nastave matematike u srednjim školama

- Matematičke i računarske tribine u organizaciji Društva matematičara Srbije i MD „Arhimedes”

Učešće u domaćim i međunarodnim istraživanjima i projektima:

- Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju, (voditelj radionica „Ocenjivanje učenika”), Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, od 2012. godine

- Mentorska nastava sa učenicima u Centru za talente Beograd 2, od 2010. do 2015. godine;

- Obuka za primenu obrazovnih standarda u realizaciji završnih ispita u osnovnom obrazovanju (trener, koordinator), Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2011;

- Mentor studentima Matematičkog fakulteta u Beogradu, u okviru predmeta „Praksa nastave matematike”, od 2010. godine.

- Pripremanje insturmenata za završni ispit u osnovnom obrazovanju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (autor zadataka, voditelj seminara), od 2010. godine;

- Teaching English to Young Learners: CLIL in Teaching Young Learners (voditelj radionice), Pedagoški fakultet u Jagodini, 2010;

- Međunarodno istraživanje PISA (PISA - Programme for International Student Assessment), Institut za psihologiju, član tima za predmet matematika (matematička pismenost), Beograd, od 2009. godine.

Odobreni udžbenici i zbirke zadataka, članci u zbornicima radova:

- „Matematika 5”, udžbenik matematike za peti razred osnovne škole, Novi Logos, Beograd, 2018; autor

- „Matematika 5”, zibrka zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole, Novi Logos, Beograd, 2018; autor

- Zbirka zadataka iz matematike za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, 9 izdanja počev od školske 2010/2011. godine (Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja); koautor

- „Matematika 5”, udžbenik matematike za peti razred osnovne škole, Novi Logos, Beograd, 2015; koautor

- Oblast merenje u nastavi matematike (Zbornik simpozijuma „Matematika i primene”, Matematički fakultet, Beograd, 2013); autor

- Znam i umem, kontrolne vežbe „Matematika za 2. razred OŠ” i „Matematika za 4. razred OŠ” (Kreativni centar, Beograd, 2011 i 2012); koautor

- Da li smo zaboravili matematičku sekciju? (Zbornik simpozijuma „Matematika i primene”, Matematički fakultet, Beograd, 2011); autor