Nikola Veselinović

Nikola Veselinović

Profesor fizike

nikola.veselinovic@boskovic.edu.rs

OBRAZOVANJE: Fizički fakultet  Univerzitet u Beogradu, doktor nauka.

Radi i kao fizičar u Niskofonskoj laboratoriji za nuklearnu fiziku Instituta za fiziku Beograd.

IB examiner za fiziku u IBDP programu

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

-March 2016 Physics (category 2) online workshop

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA: engleski CEA sertifikat

 UČEŠĆE U PROJEKTIMA:

-Mentorska nastava sa učenicima u Centru za talente Beograd 2, 2015-2016. godine

-Senior Expert For Development of Teaching Material for applied science for Malta College of Arts, Science & Technology 2014-2015

-Programski koordinator Festival nauke 2014.

-Koordinator projekta " Srpski naučnici u reči i slici" , Centra za promociju nauke 2015-2016

OBJAVLJENI RADOVI:

Autor i koautor na više stručnih radova  na naučnim konferencijama i časopisima

Autor edicija edukativnih knjižica za decu "Srpski naučnici u reči i slici"