Kreativne aktivnosti škole

Obrazovni proces u sistemu „Ruđer Bošković” zasniva se na participativnim, kooperativnim, aktivnim i iskustvenim metodama nastave i učenja.

Tragajući za načinima da se proces učenja učini privlačnijim, motivacija za učenje pomeri sa ocene i istraživački duh otkrije u svakom detetu, u obrazovnom sistemu „Ruđer Bošković“ pokrenut je program „Kreativne aktivnosti škole“ (KAŠ) kao forma eksperimentalne edukacije zasnovane prvenstveno na iskustvenom učenju.

Koncept iskustvenog učenja podrazumeva mogućnost da učenici iskoriste svoja predznanja, da se aktivno angažuju, da steknu i/ili artukulišu lični doživljaj problema, da analiziraju svoje doživljaje i iskustva, da ih kritički sagledaju, da razmene iskustva i ideje sa drugima,  da daju odgovarajuća značenja doživljajima, da steknu nova znanja i veštine koja mogu da upotrebe u konkretnim životnim situacijama i/ili nastave da se u budućnosti bave nekim od ponuđenih sadržaja.

Ciljevi KAŠ programa su: razvijanje kritičkog mišljenja, širenje dijapazona interesovanja, razvijanje saznajne radoznalosti i ljubavi prema znanju, podrška razvoju lične odgovornosti i inicijative, podrška izgradnji ličnog identiteta, ovladavanje osnovnim konceptima naučne metodologije kroz samostalna istraživanja društvenih fenomena uz pomoć odraslih, oslobađanje i razvijanje kreativnih potencijala, jačanje kompetencija za naučni objektivni pristup stvarnosti.

Elektronski učenički časopis„GRAĐANIN SVETA“ 

Časopis će biti objavljivan kao dvojezično (srpski i engleski) mesečno elektronsko (pdf) izdanje u obimu od 10 strana (za početak).
Okosnicu redakcije činili bi učenici IV razreda i drugog razreda IGCSE programa, a časopis bi bio objavljivan krajem meseca.
Postojala bi tema broja i nekoliko redovnih rubrika (retrospektiva, preporučujemo, sport ...).
Časopis bi bio dostupan na sajtu škole, a putem mejla dostavljan svim gimnazijama u Srbiji.

 

Latinski jezik i kultura

Očekuju vas teme iz grčke i rimske mitologije i kulturne istorije Antičke Grčke i Rima.  Izabrala sam ove teme iz prostog razloga što su one prirodan i logičan  nastavak onoga što se uči na časovima latinskog jezika.  Akcenat će biti na mitovima i ličnostima antike, koje su deci poznate u većoj ili manjoj meri.  Krenućemo od Here i Zevsa, preko  Orfeja i Euridike, Amora i Psihe do Eneje i njegove uloge i značaja  u osnivanju  grada Rima. Naravno, biće reči i o piscima koji su obrađivali mitove i  slavne epizode iz istorije.U septembru ću obrađivati na uvodnom času pojam mita kod antičkih Grka, a na sledećim časovima mit o Heri i Zevsu.

Dizajn

Pored redovne nastave, rad sa učenicima je proširen kroz izbornu nastavu predmet DIZAJN ( osnovne karakteristike teorije forme, slikarstva, trodimenzionalnog oblikovanja-vajanja, grafičkog dizajna , digitalne prezentacije i digitalne grafike).

CRTANjE I SLIKANjE pomoćiće vam da sami kreirate remek dela.

GRAFIČKI DIZAJN obuhvata izradu plakata i znaka, izradu digitalnih prezentacija, digitalno izdavaštvo…

CILj I ZADACI:

-Shvatanje likovno-vizuelnog rada kao izraza individualnog osećanja doživljaja i stvaralačke imaginacije
-Sticanje elementarnog znanja o vizuelnim komunikacijama i dizajnu
-Samostalno pronalaženje sadržaja za likovno izražavanje u prirodi,društvu i ličnom doživljaju sveta
-Samostalnost,maštovitost i originalnost
-Upoznavanje umetnosti i podsticaj likovne aktivnosti

Matematika

Da biste znali da izračunate visinu Keopsove piramide, zapreminu krigle ili koliko puta će majka biti starija od ćerke,  dođite na KAŠ iz matematike.

Uz druženje sa zanimljivim zadacima, problemima, igrama i tekstovima iz matematike uspećemo da proniknemo u tajne ovog divnog, a i neophodnog predmeta.

Sport

Kaš aktivnosti iz sporta biće organizovane po ciklusima:

-SEPTEMBAR-OKTOBAR: fudbal, stoni-tenis
-NOVEMBAR-DECEMBAR: košarka, badminton
-JANUAR-FEBRUAR: odbojka, stoni-tenis
-MART-APRIL: košarka, badminton
-MAJ-JUN:fudbal, atletika

Nakon svakog perioda organizovaće se turniri u navedenim sportovima.

Ekološka sekcija

Budućnost naše planete se ne može zamisliti bez razvijene ekološke svesti, projekti se ne mogu raditi bez ekoloških studija, saznaj šta se podrazumeva pod terminima - Environmental science, pollution control, global climate change, natural resource management..., šta znači multi-disciplinarni prilaz ekološkim projektima i problemima, uključi se u neki od već postojećih projekata kao što je Mađareva ada.

Sekcija fizike 

Radićemo interesantne oglede iz fizike i tako vršiti pripremu za javni čas na kojem ćemo prikazati sve te oglede.

Zainteresovani učenici radiće pripremu za učešće na smotri Centra za talente sa radovima Snimanje površine Meseca i Posmatranje Sunca.

Bavićemo se i zaštitom životne sredine tako što ćemo pokušati da izmerimo intenzitet radioaktivnog zračenja u našoj neposrednoj okolini  u saradnji sa Institutom za nuklearne nauke – Vinča.   

Dramska sekcija

Daske koje život znače – fraza koja je duboka istina za osobe koje vole da pokažu svoj talentat, koje umeju da se transformišu, koje su spremne da nastupe bez treme pred mnoštvom ljudi. Ove godine na dramskoj sekciji očekuju vas pripreme za sve javne časove, nastup na Svetosavskoj priredbi i ono što je svakako najatraktivnije nastup na završnoj priredbi. Očekuje nas Takmičenje dramskih trupa u maju u Medicinskoj školi. Posle audicije koju ćemo ogranizovati tokom prvog susreta na kojoj ćemo prepoznati vaš talenat, sledi gledanje snimaka sa prethodnih predstava grupe PUPPETS.

Novinarska i literarna sekcija

U toku ove školske godine će se održavati KAŠ aktivnosti koje uključuju novinarsku i literarnu sekciju!
Pozivamo vas da date intelektualni, kreativni i inspirativni doprinos u radu ovih sekcija i kreiranju „Sokolskih novina“! Priduržite nam se u zajedničkom radu i velikoj zabavi.

Hemijska sekcija

Na časovima hemijske sekcije naučićete kako da napravite pastu za zube...ali slonovsku ...kako da uplašite nekog duhom iz boce...kako semafor menja boje...zašto je novac nezapaljiv... 
Pitate se kako je to moguce?! Dođite....pa se uverite!!!         

 

Share: