Katarina Urošević

Katarina Urošević

Katarina Urošević

Profesor srpske književnosti i jezika

katarina.urosevic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer srpska književnost i jezik

Stručno usavršavanje:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu
-Inovacije u nastavi srpskog jezika
-Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti
-Republički zimski seminar: Nastava srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi
-Obučena za lektorski i korektorski rad

Učešće u projektima:

-Autor  krativnog programa učenja srpskog jezika u školi „Luča”
-Interni skolski projekti (autor i realizator)

-Priprema učenika za takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture

 -Uređivanje školskog časopisa.