Jelena Jovčić

Jelena Jovčić

Profesor geografije

jelena.jovcic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Diplomirani geograf ,Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje:

U okviru obaveznog stručnog usavršavanja nastavnika više desetina kurseva i seminara odobrenih od strane ZUOV.

Neki od poslednjih seminara:

  • ,,Kultura prevazilaženja konflikata”, Otvorena prosvetna inicijativa-Jagodina
  • ,,Iskoristi čas”, Centar za stručno usavršavanje Kikinda
  • ,,Moodle servis za e-učenje” , Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • ,,Praksa i propisi”, Tehnička škola ,,Zmaj” Zemun
  • ,,Kako se zaštititi od prirodnih nepogoda” Geografski institut ,,Jovan Cvijić” , SANU, Beograd
  • Posedujem licencu za nastavnike od 2010. godine.