Jasna Đorđević

Jasna Đorđević

Diplomirani psiholog

jasna.djordjevic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: diplomirani psiholog - master; Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu

Stručno usavršavanje:

 • 2018. Završna edukacija pod supervizijom iz Sistemske porodične terapije Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu u trajanju od 1550 sati; kandidat za dobijanje nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju
 • 2014. Opšta i specifična reedukacija psihomotorike, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • 2008. Primarna edukacija iz Racionalno-emocionalno-bihejvioralne terapije, REBT centar, Beograd
 • 2004. Studije roda i politike, Centar za ženske studije, Beograd
 • Pohađala brojne stručne seminare i radionice iz oblasti obrazovanja
 • Pohađala brojne stručne seminare i radionice iz oblasti psihoterapije

 Učešće u projektima:

 • 2007. Repozicioniranje brenda Rubinov Vinjak, Invej Beograd
 • 2006. Program međunarodne evaluacije obrazovnih postignuća  srednjoškolaca – PISA Srbija, Institut za psihologiju, Beograd
 • 2003. Prevod udžbenika iz oblasti socijalne psihologije, Filozofski fakultet, Beograd
 • 2003. UNICEF projekat o porodici i adolescenciji, Institut za psihologiju, Beograd
 • 2002. Podizanje nivoa funkcionisanja lokalne samouprave, Palgo Centar, Beograd
 • 1997/1998, 2005. Korpus srpskog jezika, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Beograd

Učešće na stručnim skupovima sa radovima:

 • 2001. Sabor psihologa Srbije, Palić; autor rada iz oblasti socijalne psihologije “Nisi naš, alʹ si dobar!“