Ivana Vukmirica Baćanović

Ivana Vukmirica Baćanović

Direktor gimnazije „Ruđer Bošković"

ivana.vukmirica@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: diplomirani psiholog;  Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-2007. završena edukacija iz Sistemske porodične terapije pri Centru za brak i porodicu u Beogradu u trajanju od 1550 sati sa položenim završnim ispitima
-Nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju
-Pohađala brojne seminare i kongrese u organizaciji International Baccalaureate Organization
-Pohađala brojne seminare i radionice u organizaciji Asocijacije sistemskih terapueta, Beograd

Učešće na kongresima sa radovima

-2010. II kongres Društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke “Mentalno zdravlje dece i mladih nova razumevanja, nove mogućnosti”, autor rada: Od braka ka roditeljstvu
-2007. kongres Drustva za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke «Mentalno zdravlje dece i mladih, izazovi i perspektive», koautor rada: Primena sistemske porodične terapije u školskom setingu u okviru Simpozijuma za porodični pristup
-2002. Kongres reumatologa, autor rada: Struktura i način funkcionisanja porodica sa decom obolelom od juvenilnog idiopatskog artritisa

Profesionalno iskustvo

-od 2006. IBDP Coordinator u Gimnaziji «Ruđer Bošković» u Beogradu
-od 2003. stručni saradnik – psiholog u Gimnaziji «Ruđer Bošković» u Beogradu
-od 2006. bračni i porodični psihoterapeut u Savetovalištu TIM
-2003-2009 savetnik u Udruženju roditelja i dece sa reumatskim bolestima «Naše dete» 
-2002-2009  trener u timu Postani građanin NVO Građanske Inicijative
-1999-2001 volonter - savetnik u Internet savetovalištu za mlade pri Omladinskom otvorenom klubu u Beogradu

Članstvo u stručnim udruženjima

-2008 - European Association for Psychotherapy
-2007 - Savez društava psihoterapeuta Srbije
-2007 - Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke