Ena Stojanović

Ena Stojanović

Profesor nemačkog jezika /Koordinator ÖSD ispitnog centra za nemački jezik

ena.stojanovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorske studije, modul: Kultura
Pohađa doktorske studije
2013. – Licencirani ÖSD ispitivač (ÖSD – Austrijska jezička diploma)
2011-2012. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, master studije, odsek Germanistika, modul: Jezik, književnost, kultura
2006-2010. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek Germanistika

Stručno usavršavanje:

- Kurs za simultanog i konsekutivnog prevodioca u Master Translation školi prevođenja, član konferencijskih prevodilaca Srbije
- O srpskoj i austrijskoj kulturi u Beču u Austriji.
- Prezentacija udžbenika Menschen na Goethe institutu u Beotradu
- Upotreba interneta i medija u nastavi na Austrijskom institutu u Beogradu

- jun 2014. Obuka na Filoloskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: Neverbalna komunikacija u nastavi stranih jezika i neverbalni elementi u relevantnim vrstama teksta

- avgust 2015. Seminar: PYP – Uvod u PYP kurikulum (kategorija 1)

- april 2015. Program edukacije: Razvojni Montesori materijali u funkciji predškolskog pripremnog programa

- april 2015.  E-learning i Blended learning: Internet u nastavi nemačkog jezika na Geteovom institutu u Beogradu

Nagrade i stipendije:


-2011. CEEPUS stipendija, redovna predavanja na master studijama na Bečkom univerzitetu za traduktologiju (konsekutivno, simultano i stručno prevođenje) u Austriji.
-2009. DAAD stipendija, Internacionalni projektni kurs “Nemački jezik, kultura i privreda” u Drezdenu u Nemačkoj.
-2007, 2008, 2009, 2010. Stipendija Vlade republike Srbije.