Ekskurzije

Škola organizuje ekskurzije različitog sadržaja i trajanja u zavisnosti od uzrasta učenika.

Programom rada škole određuju se pravci, sadržaji i vreme izvođenja ekskurzija uz aktivno učešće Đačkog parlamenta  i Saveta roditelja škole.Tokom boravka na izabranim destinacijama, učenici imaju priliku da se upoznaju sa brojnim kulturno-istorijskim znamenitostima, prirodnim raritetima, društveno-geografskim odlikama lokaliteta.Na taj način svoja stečena znanja i veštine obogaćuju novim saznanjima.

Destnicije na koje odlaze naši učenicu su: Beč, Prag, Atina i Barselona.Učenici putuju avio prevozom i smešteni su u visoko standardizovanim objektima.

 

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

Učenici

Školski život

Školski kalendar

Školski život

Kreativne aktivnosti škole

Nastava, Školski život

Sportske aktivnosti

Školski život

Dan u Ruđeru

Školski život