Dan u Ruđeru

Kako izgleda jedan dan kod nas.

Školski dan u Ruđeru započinje u  8.40. Dan je podeljan na dva bloka: prvi prepodnevni blok nastave odnosi se na realizaciju redovne nastave, nastava opšte- kulturnih predmeta. Nakon realizacije prepodnevnog bloga sledi ručak i odmor. U drugom delu dan učenici prate nastavu veština,  mentorsku nastavu po nastavnim predmetima (izrada domaćih zadataka, provežbavanje učenog uz stručnu podršku nastavnika) i  kreativne aktivnosti. Po potrebi učenici se uključuju u individualnu nastavu. Učenici biraju aktivnosti prema ličnom afinitetu i sposobnostima uz sugestije nastavnika i stručnih saradnika. Mogu se uključiti u neku od umetničkih radionica: art, hor, gluma, školski bend, nauku, jezičku radionicu ili sport. Realizacija svih oblika nastave je potkrepljena brojnim posetama kulturnim i naučnim institucijma. Završetak škole ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom je  u 15.50 a petkom u 14.55.

U toku školske godine ostvareni su ciljevi projekta kreativne aktivnosti škole - razvijanje kritičkog mišljenja, širenje dijapazona interesovanja, razvijanje saznajne radoznalosti, podrška razvoju lične odgovornosti i inicijative, podrška izgradnji ličnog identiteta, oslobađanje i razvijanje kreativnih potencijala. Aktivnosti su se odvijale u vreme poslednjeg školskog časa, a prema ličnim afinitetima. Programom su obuhvaćeni svi učenici škole koji su prema sopstvenim sklonostima birali aktivnosti. Tehnike koje su korišćene su: individualni rad, rad u grupi, rad u parovima, studija slučaja, Brain storming, simulacija, prezentacija, razmena u grupi, igre...

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

Učenici

Školski život

Školski kalendar

Školski život

Kreativne aktivnosti škole

Nastava, Školski život

Sportske aktivnosti

Školski život

Ekskurzije

Školski život