Akreditacije

Obrazovni sistem „Ruđer Bošković” je, pored nacionalne verifikacije od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije za osnovno i srednje obrazovanje učenika, akreditovan i po internacionalnim programima i standardima.

-Od 2006. godine - kao autorizovana IB škola za izvođenje programa međunarodne mature (dokument u prilogu):

U Gimnaziji:

Diploma Programme (za učenike uzrasta od 16-19 god.)

-Od 2008. godine - kao priznati Međunarodni Kembridž centar (dokument u prilogu) na ostvarivanju sledećih programa: 

U Osnovnoj školi:

Primary International Programme (za učenike uzrasta od 6-11 god.)

Secondary 1 Programme ( za učenike uzrasta od 12-14  god.)

U Gimnaziji:

Cambridge  International General Certificate of Secondary Education – IGCSE (za učenike uzrasta od  15 i 16 god)

U okviru stručnog usavršavanja nastavnika:

Cambridge International Certificate for Teachers and Trainers ( za nastavnike koji završe akreditovani program obuke )

-Od 2008. godine - kao celina sertifikovana za uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 (dokument u prilogu) i nacionalnog standarda SRPS ISO 9001:2008 (dokument u prilogu

-Od 2010. godine - kao autorizovani interni Kembridž ESOL centar za ispite iz engleskog jezika (kao stranog) na različitim nivoima (dokument u prilogu)

Microsoftovi sertifikati

-Od  2014/2015 školske godine naša škola je postala ovlašćeni interni centar za Microsoft Office sertifikate (Word, Excel, PowerPoint, Access,…)

 

 

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

O nama

Škola

Misija

Škola

Lokacija

Škola