Važna obaveštenja

Obrazovni centar „Ruđer Bošković” je prvi autorizovani interni centar u Srbiji za polaganje kembridžkih ispita iz engleskog jezika kao stranog (Cambridge ESOL).

Opširnije

Da li stalno žuriš i uvek kasniš?

Ostavljaš li svakog dana neispunjeni zadatak i nezavršen posao da sačeka sutra?

Da li si na kraju dana premoren, a ne umeš da objasniš šta si radio?

Dođi da zajedno od tebe stvorimo?

GOSPODARA VREMENA

Opširnije

Gimnazija i Osnovna škola „Ruđer Bošković“ su ove školske godine zvanično uspostavile saradnju sa Turističkim preduzećem „KUB“ iz Beograda po preporukama koje su upravo dali roditelji naših učenika na osnovu svojih dosadašnjih iskustava. Ovo preduzeće postoji od 1990.

Opširnije

Tekst poslati u elektronskoj (Word for Windows) formi na e-mail adresu: cognitia.libera@boskovic.edu.rsPriprema: Za format papira odabrati A4 (210X297mm), font Times New Roman, veličina fonta 12 (font size 12), prored 1,5 (Line spacing: 1,5 lines).

Obim: Radovi treba da budu obima od 3 do 10 strana, odnosno od 900 do 3.500 reči.

Opširnije

Kao i sve druge lepe stvari u životu, I školovanje u  „Rudjeru“ ima svoj kraj. Mlad čovek se neminovno suoči sa pitanjem, kuda dalje?

Da bi naši djaci što bolje izmerili i odvagali kakav dalji profesionalni izbor da naprave, zaposleni u školi od samog početka gimnazijskog obrazovanja  postepeno pomažu učenicima u donošenju te važne odluke.

Opširnije

Stranice