Smotra istraživačkih radova

Ideja za organizovanje Smotre istraživačkih radova  proistekla je iz dugogodišnjeg praćenja i analize procesa priprema i učešća učenika na takmičenjima koja organizuju Ministarstvo prosvete i stručna društva. Pobednici su malobrojni, a trud  velikog broja učenika - marljivih i željnih znanja, koji nisu došli do pobedničkog trona biva zanemaren. Namere sa kojima su tadašnji direktor gimnazije Mladen Šarčević i rukovodilac nastave Nada Vuković pokrenuli Smotru, sadržane su u tekstu konkursa koji je prvi put u jesen 2004. upućen  na adrese beogradskih osnovnih škola i gimnazija:
Tragajući za načinima na koje se može:

      proces učenja učiniti privlačnijim,
             motivacija za učenje pomeriti sa ocene,
                   istraživački duh otkriti u svakom detetu,
                           pokazati da nauke ima i bez muke i   
                                  čuti misao mladih posvećena današnjem svetu
                             
Gimnazija „Rudjer Bošković” organizuje konkurs za radove iz filozofije „Cognitia libera” za učenike gimnazija u Srbiji i Smotru istraživačkih radova za učenike  beogradskih gimnazija i osnovnih škola.

Pobednik prve Smotre bio je Tomica Mišljenović, učenik Devete beogradske gimnazije, sa radom „Koncentracija teških metala  u biljnim organima koji se koriste u ljudskoj ishrani“. Mentor je bila profesorka biologije Dragana Končar, danas uvaženi član  „Ruđerovog“ nastavničkog kolektiva.

 

Detaljnije