O Ruđeru Boškoviću

O Ruđeru Boškoviću

...astronom, matematičar, fizičar...

Rođen je 18. maja 1711. godine u Dubrovniku kao sedmo od osmoro dece. Kao izuzetno nadaren učenik, u 15. godini odlazi na Kolegijum u Rim gde se ističe u matematici, fizici, astronomiji i filozofiji. Profesor matematike u Kolegijumu postaje u 29. godini. Godine 1758. u Beču završava svoje kapitalno delo - “Teorija filozofije prirode”, koje je objavljeno na latinskom jeziku. Nova izdanja izlaze u Veneciji, Parizu i Londonu na engleskom jeziku. Postaje član Kraljevskog naučnog društva 1760. godine. Njegov istraživački duh odveo ga je na brojna putovanja - Carigrad, Bugarska, Moldavija, Poljska, Češka i Austrija. Godine 1764. postaje profesor astronomije na Visokoj školi u Milanu, zatim rukovodi opservatorijom Brera u Milanu, a 1773 katedrom pomorske optike u Parizu. Umro je u Italiji, 13. februara 1787. godine u Milanu, gde je i sahranjen.