Internacionalni dani u „Ruđeru"

Od  Ekonomskog foruma do International Days at Rudjer
Obaveza škola koje imaju medjunarodni karakter jeste  promovisanje duha internacionalizma.  Smatrali smo da postoji jedan dobar način na koji ćemo  našim učenicima približiti uverenje da dobrobit jednog naroda ne može da postoji bez dobrobiti ostalih i da  medjudržavne granice ne treba da budu  prepreka progresivnim idejama: ako im omogućimo da se susretnu sa svojim vršnjacima, da ih upoznaju kroz razgovor, razmenu ideja i druženje.

Tako je nastao Ekononski forum IB škola regiona. Teme koje smo  birali za svaki od ovih susreta bile su pojave i problemi zajednički za sve države iz kojih su dolaziji učesnici.

 U martu 2009.godine, održan je i Ekonomski forum pod nazivom  Downturn of the West- Crunch on the East? Regional Prospects.  Učesnici, učenici   IB škola iz Banja Luke, Mostara i Skoplja, razmatrali su sledeće teme: trenutno nivo razvoja zemalja iz kojih učenici dolaze, uticaj svetske ekonomske krize, protekcionizam kao mera zaštite od krize.

Sustainable development – legacy for the future bila je tema  Ekonomskog foruma održanog 2010.godine, a 2011.godine - Urban oases, green cities.  Učenicima iz Mostara, Banjaluke, Skopja  i  Beograda pridružili su se njihovi vršnjaci iz Sarajeva, Maribora i Kranja.

Ekonomski forum je 2012.godine, proširivanjem tema sa poilja ekonomije na polje istorije, prerastao  u  International Days at Rudjer. Teme kojima su učesnici posvetili  pažnju bile su  Fairness and Equity vs Efficiency and Competition, kao   i   Processes of Integrations – Balkan Views. 

Svaki  susret IB škola za uvodničara je imao značajno ime iz sveta ekonomije i istorije.

Ove godine (2016) dva dana je bilo posvećeno raspravi na temu “Crisis and Freedom“.  Nada Vuković, direktorka Gimnazije Ruđer Bošković, poželela je dobrodošlicu učeniscima i otvorila skup. Ivana Vukmirica-Baćanović, koordinator IB diploma programa je predstavila goste predavače. Sledeći raniju praksu prvi dan je nastavio tradiciju „ekonomskog foruma“ dok je drugi dan bio posvećen kulturološko društvenim temama.

            Sa temom “Rise of the Right - Economic Freedom?” Otpočeo je prvi dan i uvod u temu je izložio prof. dr Mihailo Crnobrnja, ekonomista i profesor emeritus sa Fakulteta za finansije ekonomiju i administraciju. Predavanje je propraćeno živom raspravom i sa pregršt pitanja radoznalih učenika. Predavanje je dalo određeni okvir i učesnike uvelo u temu najnovijih kriza koje potresaju u Evropu. Ivana Mandić, nastavnica ekonomije i Edvard Đorđević, nastavnik engleskog jezika kao organizatori prvog dana pripremili su učenika za radionicu sa temom “Migrant crisis - Wildly varied response“. Učenike su podelili u tri grupe, dali im materijale, a potom ih pripremili za drugi deo radionice – raspravu. Učenici su trebali da pronađu ekonomski održiv odgovor na emigrantsku krizu i podeljeni su na one koji podržavaju otvorenu imigracionu politiku i na one koji se ne slažu sa tim.

            Sa temom “Civic Freedom Vs. Security” otvoren je drugi dan, a učesnike je u temu uveo Natan Albahari, projekt menadžer Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Nakon 90 minuta predavanja i odgovora na raznovrsna pitanja usledila je polučasovna prezentacija učenika Gimnazije Ruđer Bošković sa temom “Internet censorship – American and Chinese discourse”. Radionica koja je usledila podelila je učenika na četiri grupe gde je svaka od njih predstavljala vladu/politiku određene grupe zemalja prema izbegličkoj krizi dok su nevladine organizacije za odbranu ljudskih prava kritikovale nastup države i njen odnos prema ovom događaju. Samo je lep prolećni dan i akadamska atmosfera sprečila da rasprava dobije oblike međunarodne političke svakodnevice. Moderatori Ivan Šurlan, nastavnik globalne politike i Milan Piljak, nastavnik istorije vodili su računa da svaka strana i svaki učesnik argumentima potkrepi svoja razmišljanja i predloge, poštujući vreme izlaganja druge strane, istovremeno pripremajući najubojitije kontra-argumnete.

            Ivana Vukmirica-Baćanović, koordinator IB diploma programa zatvorila je skup, zhavalila se učesnicima iz škola: United World College Mostar, Zlatarski International School Sofia, Americal College Sofia, Josip Broz Tito Skoplje, Gimnazija Banja Luka, druga Gimnazija Sarajevo i poželela im srećan put.