Boris Ilić

Nastavnik Verske nastave

Obrazovanje: Diplomirani master teolog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, smer Biblijska patristika.

Diplomirani teolog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, smer Katihetika.

Stručno usavršavanje: Kurs nemačkog jezika na Goethe institutu u Beogradu nivo A1 (2016/17),

On line seminari na Institutu za moderno obrazovanje, pripravnički rad sa decom u obrazovnim ustanovama tokom studija.

Autor više naučnih radova od kojih su neki:

Tumačenje knjige proroka Danila 1-6; egzegeza i istorijski aspekti (2017)

Paul Tilih i Teologija kulture (2016)

Sveti Justin Ćelijski i filosofski značaj Svetosavlja (2013) – rad je nagrađen na Svetosavskom tematu 2013. godine, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.

Recenzent i lektor knjige Lik iz Večnosti autora A. P.

Primarno se bavi radom u prosveti a pored toga profesionalno interesovanje ima i prema crkvenoj muzici, crkvenoj istoriji, tumačenjima biblijskih priča.