Entries by

Liberland i paradoksi suvereniteta u 21. veku

Kako nešto može da postoji i ne postoji u isto vreme? Ovo neobično pitanje je dugo fasciniralo filozofe-metafizičare svojom paradoksalnošću: da li je postojanje samo jedno od svojstava pojedinaca i, ako jeste, ima li pojedinaca kojima ono nedostaje? Možda neobičnije od samog pitanja je to što ono podjednako snažno može da fascinira i političke mislioce.